AVÍS LEGAL

 1. IDENTIFICACIÓ

Aquesta pàgina web del HUB Terrassa www.hubterrassa.com  (en endavant, el “Lloc Web” ) que és propietat de ÀBAC ASSESSORS SLU amb domicili social a Terrassa (Barcelona) l’Avinguda Jaume I nº 95, 1º (08226), amb CIF B-605262565, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 25.411, Foli 19, Full B-87999.

L’ús del lloc web es regeix per les normes establertes al present avis legal. La seva utilització implica que vostè accepta les condicions. Pot contactar amb HUB Terrassa/ÀBAC ASSESSORS SLU a l’adreça postal abans mencionada o a través de l’adreça de correu electrònic lopd@abac.cat.

 

2. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 Per la simple visita a la web, les persones que accedeixen a la mateixa no faciliten informació personal alguna ni queden obligats a facilitar-la. Quan l’hagi de subministrar, el lloc web l’informarà sobre el caràcter voluntari i/o obligatori de l’entrega de dades. Per gaudir de determinats serveis, i especialment per efectuar descarregues de documentació, consultes, participar al blog, etc. l’usuari haurà de registrar-se i acceptar expressament aquestes condicions.

Els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades proporcionades. ÀBAC ASSESSORS SLU donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat , en els termes indicats a la Política de Protecció de Dades.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en transposició de la Directiva Europea 1995//46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’Octubre de 1995, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i Directiva 2002/58/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens proporcioni omplint qualsevol formulari existent al lloc web, el contacte, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies formaran part dels fitxers titularitat de ÀBAC ASSESSORS SLU i:

  • Seran tractats amb la màxima confidencialitat per a la seva gestió administrativa, per donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que els vinculi, i pel seu anàlisi comercial.
  • Vostè autoritza expressament la tramesa a través d’email proporcionat, de les ofertes, descomptes i promocions que efectuï ÀBAC ASSESSORS SLU , si no ens manifesta la seva oposició expressa amb posterioritat.
  • Implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat i de la protecció de dades, en els termes previstos al Reglament General de Protecció de Dades, així com l’autorització a ÀBAC ASSESSORS SLU perquè tracti totes les dades personals que se’ns facilitin.
  • Seran tractats adoptant els nivells de seguretat adequats conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, reservant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, considerant l’estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garantirà la confidencialitat de les mateixes.
  • Les dades del comprador (excepte els bancaris) podran ser comunicats al col·laborador dels productes i serveis adquirits pel usuari, únicament una vegada s’hagi confirmat l’adquisició, per facilitar l’efectiva i correcta entrega del producte per part del citat col·laborador, com a conseqüència de la lliure i legitima acceptació de la relació jurídica entre comprador i col·laborador, el desenvolupament, compliment i control del qual implica necessàriament la connexió amb el citat tractament i els seus fitxers.
  • L’ús dels “vals/promocions” quedarà sotmès al que en cada cas s’especifiqui a les condicions del mateix.
  • ÀBAC ASSESSORS SLU presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que son correctes i exactes.
  • L’usuari que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè facilita dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés, en els termes detallats a la Política de Protecció de Dades; així com les condicions de la contractació dels productes que puguin ser aplicables.
  • Respecte d’aquella informació que sigui enviada per menors de 18 anys, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant per que les dades de caràcter personal puguin ser objecte de tractament automatitzat.

 Pot consultar la nostra política de privadesa íntegra aquí.

 

3. MENORS DE 18 ANYS

ÀBAC ASSESSORS SLU no permet el registre a persones menors de 18 anys. Si ets menor de 18 anys, per favor, no intentis registrar-te al lloc web.

Cap menor de 18 anys pot proporcionar informació personal al o en el lloc web, en cas de que es detecti un registre per part d’un usuari menor de 18 anys, es procedirà de forma automàtica a la seva cancel·lació i a esborrar la informació a la major brevetat.

 

4. EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no siguin tractats ni visualitzats per ÀBAC ASSESSORS SLU ni per cap altre tercer.

Sens perjudici del que aquí s’exposa, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de ÀBAC ASSESSORS SLU per al compliment de les seves obligacions legals, com poden ser responsabilitats contractuals o altres obligacions fiscals i tributaries.

En cas de no voler rebre totes o algunes de les nostres newsletters, o campanyes publicitàries, l’usuari té la possibilitat de donar-se de baixa en qualsevol moment. Per això, simplement hauran de contactar mitjançant email amb ÀBAC ASSESSORS SLU. També podran donar-se de baixa d’aquest servei fent “click” en l’enllaç corresponent que apareix al peu de cada newsletter que reben al seu correu.

Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, l’usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals. Per poder exercir aquesta facultat, l’usuari haurà de dirigir-se per escrit a HUB Terrassa / ÀBAC ASSESSORS SLU  a la següent adreça postal: Avinguda Jaume I, nº 95, 1º (08226) o per email a lopd@abac.cat.

Així mateix, per sol·licitar més informació els usuaris també podran contactar amb el departament d’atenció al client, trucant al 93 706 95 30 de HUB Terrassa i al 93 736 98 60 d’Àbac Assessors.

L’Usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, i ÀBAC ASSESSORS SLU  no serà responsable de la manca d’exactitud dels mateixos. Així mateix, qualsevol aclariment sobre els mateixos, haurà d’accedir al lloc web i omplir el formulari amb les seves dades.

 

5. UTILITZACIÓ DE COOKIES

Al nostre lloc web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres llocs web, ni tampoc existeixin tractament invisibles de dades personals. Per a la utilització del lloc web és necessari l’ús de cookies (entès com un conjunt de caràcters que s’emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal del ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web).

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat per pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al disc dur. No obstant, si selecciona aquesta configuració, possiblement no pugui accedir a determinats parts del lloc web o no pugui aprofitar-se d’algun dels nostres serveis. Tret que s’hagi ajustat la configuració del seu navegador de forma que refusi les cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecti al nostre lloc web. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar la informació.

Per més informació, pot consultar la nostra política de cookies aquí.