Àbac Assessors i HUB Terrassa som un PAE privat certificat pel CIRCE, que oferim preus especials per altes d’autònoms i constitució de societats. Com a PAE ens encarreguem de facilitar la creació de noves empreses, facilitar l’inici de noves activitats i el seu desenvolupament.

Prestem els nostres serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament jurídic fiscal, laboral, comptable i financer, més tot el suport i acompanyament en la idea de negoci o empresa. Assessorament gratuït en la tria de la forma jurídica.

OFERTA per a nous clients d’Àbac Assessors i/o HUB Terrassa per:

Alta d’autònoms i constitució de societats mitjançant el sistema de tramitació telemàtica utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE)

   1. Alta Autònom (Hisenda i Seguretat Social):
    • Per l’emprenedor que ja disposa de DNI electrònic activat o amb signatura digital de la FNMT operativa: HONORARIS de 0,00€
    • Per L’emprenedor que NO disposa de DNI electrònic activat ni signatura digital de la FNMT operativa: HONORARIS de 70,00€ (per la gestió de l’obtenció de la signatura i inclou el cost propi de FNMT)
    • Capitalització atur: HONORARIS de 250,00 €
   2. Alta/Constitució S.L bàsica (estatuts tipus RD 421/2015 sistema CIRCE – SENSE TREBALLADORS)

  Constitució en 48/72 hores

<table style="margin-left:30px; margin-top:0px;padding-top:0px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td>HONORARIS constitució Societat (assessorament i gestió)</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="text-align:right;">0,00 € </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td> HONORARIS alta empresa a hisenda + signatura digital empresa de la FNMT</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="text-align:right;">180,00 €</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td> HONORARIS alta/canvi administrador com a autònom societari (FNMT + RED)</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="text-align:right;">70,00 €</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td>Despeses de 3ers: Notari, Registre, Borme i altres (iva inclòs) </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --><td style="text-align:right;">250,00 €</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr style="background-color: #ff931e;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th>TOTAL</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --><th style="text-align:right;">500,00 €</th><!-- [et_pb_line_break_holder] --></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table>

NOTA:

 • Aquesta oferta NO inclou cap tràmit o gestió d’àmbit laboral o alta de treballadors a la Seguretat Social, que en tot cas, seria motiu de pressupost independent.
 • Les despeses de tercers son aproximades, i dependrà del número d’escriptures o documents a signar davant de notari (Ex: Escriptura de constitució  + Acta de titularitat real).
 • Aquesta oferta NO inclou l’assessorament ni la confecció de:
  • Pla d’empresa
  • Pactes de socis
  • Estatuts socials a mida (SL no bàsica)
 • Tots els honoraris expressats en el pressent document no inclouen l’IVA, el qual s’incorporarà segons el tipus vigent en cada moment