Oficina virtual i domiciliació d'empreses

Mai tindràs una segona oportunitat per causar una primera bona impressió (Groucho Marx)

Què és l’oficina virtual?

Ja ho diu la paraula, es tracta d’una oficina, o millor dit, dels serveis d’una oficina sense tenir-ne una de física.

Tu pots treballar des de casa, però la teva oficina la gestiona HUB Terrassa, disposaràs d’una adreça comercial i un domicili fiscal, t’atendrem la correspondència, missatgeria, telèfon i tot allò que necessitis. Ho gestionarem de forma confidencial, i disposaràs d’una bona imatge del teu negoci.

Sovint es creu que disposant d’un simple contestador automàtic o similar ja n‘hi ha prou, però la realitat és que cada vegada són més els serveis que es necessiten per ser competitius, ja que perdre una trucada o no contestar un e-mail a temps pot representar perdre una comanda o un client.

Per qui és l’oficina virtual?

Es tracta d’un servei ideal i pensat per a autònoms, professionals liberals, comercials o freelances, persones que normalment treballen des de casa o bé que sempre estan fora de viatge i fent visites.

Persones que NO volen ensenyar l’adreça de casa, perquè volen separar la vida personal de la professional, o perquè ensenyar l’adreça de casa, comercialment parlant, no vesteix prou. Persones que necessiten disposar del servei d’un/a telefonista, o una adreça on rebre les cartes, comunicacions o paquets, i potser també una oficina on rebre visites o poder organitzar una reunió.

La ubicació d’un despatx i la imatge o reputació d’una empresa sovint estan bastant relacionades. Ara pots disposar de la imatge adequada a l’empresa i, alhora, d’una àmplia varietat de serveis administratius de suport. També és el recurs ideal per a les empreses que s’han de constituir i no volen o no poden, per diferents motius, ensenyar l’adreça real de l’activitat.

Serveis d'oficina virtual

Tria la teva opció, i si no la trobes te la fem a mida.

Ara també oferim aquest servei de domiciliació a Barcelona, consulta’ns!

*Preus a continuació sense IVA

Domiciliació d’empreses

Domiciliació d'empresa

Domiciliació fiscal i social de l’empresa

Adreça a papereria bàsica (impresos / targetes / etc)

Recepció correspondència i missatgeria

Avís diari per mail de la correspondència

Descomptes en altres serveis del HUB

32€/mensuals

Oficina virtual – servei bàsic

Oficina Virtual (servei bàsic)

Domiciliació fiscal i social de l’empresa

Adreça a papereria (impresos / targetes / etc)

Atenció personalitzada de visites

Avís diari per mail de visites i correspondència

Nom al directori de la façana (placa)

2 hores de sales de reunions al mes

Descomptes en altres serveis del HUB

Es pot incloure pack de més hores de sales de reunions (OPCIONAL)

50€/mensuals

Oficina virtual – servei plus

Servei plus d'oficina virtual

(A afegir al servei bàsic d’oficina virtual)

Recepció i control de trucades sobre el telèfon fix del HUB

Desviament del telèfon propi al telèfon fix del HUB

NOVETAT: Telèfon fix o mòbil exclusiu del client, amb resposta personalitzada

70€/mensuals

Oferta de canvi de domicili social i fiscal

Descarrega

IMPORTANT: Informació legal del servei

Aquest, és un servei que mereix una especial cura i atenció, atès a a la legislació sobre el Blanqueig de Capitals, i també per les Administracions d’ Hisenda i Seguretat Social.

És per això que, HUB Terrassa, després de les comprovacions pertinents, i la signatura del corresponent contracte de prestació de serveis amb el CLIENT, i els seus responsables, emet un document d’autorització al CLIENT per l’ús del domicili.

TOTA aquella PERSONA, SOCIETAT o ENTITAT, que utilitzi el domicili del HUB Terrassa sense l’autorització prèvia, serà denunciat davant les autoritats pertinents, i li seran reclamats els honoraris corresponents des de la data d’alta / constitució del CLIENT.